Vrienden van Pronsweide
HomeVrienden van Pronsweide › Over ons

Over ons

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De stichting kent bij de belastingdienst een zogenaamde ANBI status. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking aan onze stichting.
Hieronder en onder de knop Activiteiten en verantwoording treft u de gegevens aan welke u nodig hebt ten behoeve van de ANBI.

De stichting

De stichting Vrienden van Pronsweide is opgericht op 14 februari 1986

Bestuur
Het bestuur van de stichting Vrienden van Pronsweide bestaat uit de volgende leden:
De heer J.W.H. Putto, voorzitter
De heer H.G. Pampiermole, penningmeester
De heer H.W.G. Hesselink, secretaris  
De heer C. Wijnveen (vice-voorzitter)
Mevrouw N. Geensen-Oosters
Mevrouw J. Schreurs
De heer W.H. Ruyten
Vacature   

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Postadres
Het postadres van de stichting Vrienden van Pronsweide is;

Stichting Vrienden van Pronsweide
t.a.v. de heer H.W.G. Hesselink
Lijsterstraat 29
7102 HM  WINTERSWIJK  

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41039982

Fiscaal nummer

Het fiscaalnummer ten behoeven van de belastingdienst is: 8160.69.232