Vrienden van Pronsweide

Verantwoording 2018

Verantwoording 2018

Het bestuur vergadert verschillende keren per jaar over de bestedingen en wensen vanuit Pronsweide. In 2018 zijn er 5 formele vergaderingen geweest op de volgende data:
24-01-2018
11-4-2018
13-06-2018
26-9-2018 
7-11-2018.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 24 januari 2018 besloten om een bijdrage te verlenen in de kosten van duurzame materialen voor het jaar 2018 van € 5.000,--.

Op Valentijnsdag is aan het personeel snoepwaren uitgedeeld.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 11 april 2018 besloten om een financiële bijdrage van € 250,--  beschikbaat te stellen in de kosten van het circus op 24 juni 2018. 

Op 19 mei 2018 is er een voorjaars-bloemenmarkt georganiseerd, op het terrein van verpleeghuis Pronsweide aan de Morgenzonweg 29. Tijdens de markt die van 10 uur tot 15 uur werd gehouden, zijn perkplanten, potterie, glazen, verkocht en oliebollen.

Op 8 december 2018 is de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in het verpleeghuis. Van 10 tot 16 uur zijn er diverse activiteiten gehouden, zoals de verkoop van: mooie  kerstbloemstukken en kransen, (kerst)kaarten en kerstartikelen, sieraden , klein huisraad, glaswerk, handgemaakte bezems, marsepein engeltjes, gehaakte knuffels, 2e hands boeken vogelvoerspulletjes en nog veel meer. En niet te vergeten werden er  “oliebollen” verkocht.

Als laatste activiteit van het jaar zijn er op 28 december 2018 knieperkes gebakken en ter verkoop aangeboden.

De opbrengsten van alle bovenstaande activiteiten komen geheel ten goede aan de bewoners, om hen wat extraatjes te kunnen geven.

De volgende activiteiten worden er in 2019 gepland:
Valentijnsdag op 14 februari 2019;
Voorjaars-bloemenmarkt op 18 mei 2019;
Kerstmarkt op 14 december 2019;
Knieperkes op 30 december 2019 .

Verantwoording:
De stichting Vrienden van Pronsweide maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid:
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording: Het financiële verslag voor 2018 is in de vergadering van 21 januari 2019 besproken en goedgekeurd.

Hieronder treft u de verslagen aan: