Vrienden van Pronsweide

Verantwoording

Verantwoording 2022

Het bestuur vergadert verschillende keren per jaar over de bestedingen en wensen vanuit Pronsweide. In 2022 zijn er 5 formele vergaderingen geweest op de volgende datums: 26-01-2022; 06-04-2022; 08-06-2022; 21-09-2022 en 02-11-2022.

Op Valentijnsdag is aan het personeel snoepwaren uitgedeeld.

Op 14 mei 2022 is er weer een voorjaars-bloemenmarkt georganiseerd, op het terrein van verpleeghuis Pronsweide aan de Morgenzonweg 29. Tijdens de markt, die van 10 uur tot 15.00 uur werd gehouden, zijn perkplanten, potterie, glazen verkocht en oliebollen.

Op 10 december is de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in het verpleeghuis. Van 10 tot 15 uur zijn er diverse activiteiten gehouden, zoals de verkoop van: mooie kerstbloemstukken en kransen, (kerst)kaarten en kerstartikelen, sieraden, glaswerk en de verkoop van loten voor fraaie prijzen en nog veel meer.

En niet te vergeten werden er “oliebollen ”verkocht.

In december zijn er weer knieperkes gebakken en ten verkoop aangeboden.

De opbrengsten van bovenstaande activiteiten komen ten geheel ten goede aan de bewoners, om hen wat extraatjes te kunnen geven.

De volgende activiteiten worden er in 2023 gepland:

Valentijnsdag; 14 februari;

Voorjaarsmarkt bloemenmarkt 29 april;

Kerstmarkt 9 december;

Verkoop knieperkes 29 december.

Verantwoording:
De stichting Vrienden van Pronsweide maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid:
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording: Het financiële verslag voor 2022 is in de vergadering van 18 januari 2023 besproken en goedgekeurd.

Hieronder treft u de verslagen aan.
Hieronder treft u de verslagen aan.