Vrienden van Pronsweide

Verantwoording 2019

Het bestuur vergadert verschillende keren per jaar over de bestedingen en wensen vanuit Pronsweide. In 2019 zijn er 6 formele vergaderingen geweest op de volgende data

24301-2019
10-4-2019
12-06-2019
25-9-2019
6-11-2019
13 -11-2019.

Op Valentijnsdag is aan het personeel snoepwaren uitgedeeld.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 6 maart 2019 besloten om een financiële bijdrage van € 3.738,909 bij te dragen voor de aanschaf van een tweede braintrainer. Tevens is besloten  om aan de feestcommissie een bedrag  van € 3.000,--beschikbaar te stellen voor het jubileum van Pronsweide  in 2020.

Het bestuur heeft tevens besloten om een bijdrage te verstrekken van € 1.650,-- voor de organisatie van de Pronscross op 7 juli voor de snackbar.

Op 18 mei 2019 is er weer voorjaars-bloemenmarkt georganiseerd, op het terrein van verpleeghuis Pronsweide aan de Morgenzonweg 29. Tijdens de markt die van 10 uur tot 15 uur werd gehouden, zijn perkplanten, potterie, glazen, verkocht en oliebollen.

Er is een boeken- en herfstmarkt op 26 oktober georganiseerd van 10.00 tot 16.00 uur.

In de vergadering van 13 november 2019 is besloten het besluit van 6 maart 2019 om een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar te stellen voor het 40-  jarig  jubileum van Pronsweide   te herzien en besloten dit bedrag te verhogen tot een totaalbedrag € 7.000,--.

Op 14 december 2019 is de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in het verpleeghuis. Van 10 tot 16 uur zijn er diverse activiteiten gehouden, zoals de verkoop van: mooie  kerstbloemstukken en kransen, (kerst)kaarten en kerstartikelen, sieraden , klein huisraad, glaswerk, handgemaakte bezems, marsepein engeltjes, gehaakte knuffels, vogelvoerspulletjes en nog veel meer. En niet te vergeten werden er  “oliebollen” verkocht.

Als laatste activiteit van het jaar zijn er op 28 december 2018 knieperkes gebakken en ter verkoop aangeboden.

De opbrengsten van alle bovenstaande activiteiten komen geheel ten goede aan de bewoners, om hen wat extraatjes te kunnen geven.

De volgende activiteiten worden er in 2020 gepland:

Valentijnsdag: 14 februari 2019;
Voorjaars-bloemenmarkt: 18 mei 2019;
Kerstmarkt: 14 december 2019;
Knieperkes: 30 december 2019 .

Verantwoording:
De stichting Vrienden van Pronsweide maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid:
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording:
Het financiële verslag voor 2019 is in de vergadering van 22 januari 2020 besproken en goedgekeurd.

Hieronder treft u de verslagen aan: