Vrienden van Pronsweide

Verantwoording 2017

Het bestuur vergadert verschillende keren per jaar over de bestedingen en wensen vanuit Pronsweide. In 2017 zijn er vijf formele vergaderingen geweest op de volgende data:
25-01-2017
12-4-2017
14-06-2016
27-9-2017
1-11-2017

Op Valentijnsdag is aan het personeel snoepwaren uitgedeeld.

Op 6 mei 2017 is er een voorjaars-bloemenmarkt georganiseerd, op het terrein van verpleeghuis Pronsweide aan de Morgenzonweg 29. Tijdens de markt die van 10 uur tot 15 uur werd gehouden, zijn perkplanten, potterie, glazen, boeken en lp’s verkocht en oliebollen.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 14 juni 2017 besloten om een bedrag van € 178,38 beschikbaar te stellen Als aanvulling van een accu voor de duofiets in Meddo.

Op 10 december 2016 is de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in het verpleeghuis. Van 10 tot 16 uur zijn er diverse activiteiten gehouden, zoals de verkoop van: mooie  kerstbloemstukken, (kerst)kaarten en kerstartikelen, kransen, sieraden , klein huiswerk, glaswerk, handgemaakte bezems marsepein engeltjes, grolse wanten gehaakte knuffels, 2e hands boeken vogelvoer en nog veel meer. En niet te vergeten werden er 'oliebollen' verkocht.

Als laatste activiteit van het jaar zijn er op 29 december 2017 knieperkes gebakken en ter verkoop aangeboden.

De opbrengsten van alle bovenstaande activiteiten komen geheel ten goede aan de bewoners, om hen wat extra's te kunnen geven.

De volgende activiteiten zijn in 2018 gepland:
- Valentijnsdag op 14 februari 2018
- Voorjaarsmarkt/bloemenmarkt op 19 mei 2018
- Kerstmarkt,/adventsmarkt op 8 december 2018
- Knieperkes op 29 december 2018

Verantwoording:
De stichting Vrienden van Pronsweide maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid:
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording:
Het financiële verslag voor 2017 is in de vergadering van 25 januari 2017 besproken en goedgekeurd. Hieronder treft u de verslagen aan.