Vrienden van Pronsweide

Verantwoording 2020

Het bestuur vergadert verschillende keren per jaar over de bestedingen en wensen vanuit Pronsweide. In 2020 is er een formele vergadering geweest op 22 januari. Op Valentijnsdag is aan het personeel snoepwaren uitgedeeld. In verband met corona zijn er over 2020 geen vergaderingen en activiteiten geweest.

Verantwoording:
De stichting Vrienden van Pronsweide maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid:
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording:
Het financiële verslag voor 2020 is in de  digitale vergadering van 1 maart 2021 goedgekeurd.

Hieronder treft u de verslagen aan.